Zagadnienia Egzaminacyjnezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16.04.2013

 

1.  Zagadnienia teoretyczne

1)  Jachty żaglowe morskie, w tym:

a) zasady obsługi instalacji oraz urządzeń jachtu morskiego. Umiejętność oceny ich stanu technicznego,

b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;

 

2)  Locja, w tym:

a) oznakowanie nawigacyjne,

b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),

c) znaki i skróty stosowane na mapach,

d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,

e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

 

3)  Nawigacja, w tym:

a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne, itp.),

b) podstawy nawigacji terestrycznej,

c) nawigacja zliczeniowa;

 

4)  Meteorologia, w tym:

a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,

b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;

 

5)  Sygnalizacja i łączność, w tym:

a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF, MKS

b) sygnały ostrzegawcze;

 

6)  Ratownictwo, w tym:

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,

b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,

c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,

d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodziązabezpieczenia ratowniczego,

e) „człowiek za burtą” na morzu,

f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,

g) sztrandowanie;

 

7)  Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,

b) odległości i czasu trwania rejsu,

c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,

d) przygotowania załogi i jachtu;

 

8)  Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

 

2.  Umiejętności praktyczne:

1)  Manewry pod żaglami w zakresie:

a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,

b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,

c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

 

2)  Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:

a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,

b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,

c) alarm „człowiek za burtą”;

 

3)  Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;

 

4)  praca w charakterze członka załogi:

a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,

b) odpowiadanie na komendy,

c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;

 

5)  Prace bosmańskie:

a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,

b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

Strona Feel The Wind używa cookies. Kliknij info aby dowiedzieć się więcej na temat naszej Polityki Prywatności.

Info