Warunki przystąpienia do egzaminu na patent Jachtowego Sternika Morskiego

 1. Ukończenie 18. roku życia
 2. Odbycie stażu na co najmniej dwóch rejsach po wodach morskich o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.
 3. Zapisanie się na egzamin

 

Jak zapisać się na egzamin?

 1. Korzystając z systemu rejestracji https://egzaminy.pya.org.pl/ , zgłosić swój udział w egzaminie nie później niż 12 godzin przed jego rozpoczęciem
 2. Dokonać płatności za egzamin nie później niż 12 godzin przed jego rozpoczęciem, zgodnie z instrukcjami systemu rejestracji

 

Jakie dokumenty zabrać ze sobą na egzamin?

 1. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, legitymacja)
 2. W razie skorzystania ze zniżki 50% za egzamin – dokument do tego uprawniający (uczniowie i studenci poniżej 26. roku życia – legitymacja)
 3. Kopia dowodu wpłaty za egzamin
 4. Opinie z rejsów potwierdzające odbycie stażu morskiego przynajmniej 200 godzin żeglugi w co najmniej dwóch rejsach
 5. Dokumenty potwierdzające staż z co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich o łącznym czasie co najmniej godzin 200 godzin żeglugi (opinie z rejsów)

 

Co zrobić po zdanym egzaminie

Po zdanym egzaminie otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ten fakt – zrób jego ksero lub zdjęcie, ponieważ oryginał wyślesz do PZŻ. Następnie:

 1. Wejdź na stronę pya.org.pl -> zakładka PATENTY -> WYGENERU WNIOSEK
 2. Uzupełnij wniosek i kliknij „Potwierdź wpisane dane”
 3. Upewnij się, że podane przez Ciebie dane są poprawne
 4. Kliknij „Zatwierdź i przejdź do płatności”
 5. Dokonaj płatności i wydrukuj potwierdzenie 

 

Skompletuj teraz następujące dokumenty:

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek  o wydanie patentu – z Generatora wniosków https://patenty.pya.org.pl/
 2. Oryginał zaświadczenia o zdanym egzaminie (zachowaj kopię)
 3. Zdjęcie 3,5x4,5 (nie może być zeskanowane)
 4. Oryginały lub notarialnie uwierzytelnione kopie opinii z rejsów potwierdzające odbycie wymaganego stażu
 5. Kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
 6. Kopia dowodu opłaty za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego

 

Wnioski realizowane są w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów do Biura PZŻ 

Strona Feel The Wind używa cookies. Kliknij info aby dowiedzieć się więcej na temat naszej Polityki Prywatności.

Info